Mały karmnik – wielka sprawa – PGNIG

Metryka praktyki

Firma: PGNiG,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2012

Mały karmnik – wielka sprawa to projekt, który wygrał w konkursie w ramach Wolontariatu Pracowniczego Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Projekt, realizowany w Pomorskim Oddziale Obrotu Gazem, polegał na zorganizowaniu międzypokoleniowych warsztatów służących integracji i promocji aktywnego spędzania czasu wolnego. Zajęcia przeprowadzone we wrześniu 2012 roku przeznaczone były dla dzieci i seniorów, którzy przy pomocy projektantów z Pomorskiego Stowarzyszenia Projektantów PoCoTo przygotowali oryginalne karmniki (służyły one lokalnym ptakom podczas zimy). Wykonanie karmników poprzedził wykład ornitologa, który pomógł zgromadzonym zrozumieć potrzeby ptaków żyjących w mieście. Wspólna praca pod okiem projektantów pozwoliła zbliżyć i zintegrować lokalne środowiska na pozór odległych od siebie grup osób młodych i starszych. Warsztaty miały charakter edukacyjny i integracyjny.