Mała ojczyzna – wspólna sprawa – Bank Gospodarstwa Krajowego

Metryka praktyki

Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2014

Jak wywierać wpływ na rzeczywistość wokół nas? Odpowiedź na to i inne pytania usłyszeli studenci i uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie edukacyjnym Mała ojczyzna – wspólna sprawa realizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie aktywności obywatelskiej młodzieży z miejscowości do 20 tys. mieszkańców. W jego ramach zostało przeszkolonych 25 studentów zaangażowanych w wolontariat, którzy następnie prowadzili warsztaty edukacyjne dla uczniów gimnazjalnych i organizowali 1-dniowe gry terenowe adresowane do społeczności szkolnej, mieszkańców i władz samorządowych. Zasady gry oraz zawarte w niej zadania zostały opisane w publikacji „Mała ojczyzna – wspólna sprawa. Edukacyjna gra terenowa”.