Making Science Make Sense – Bayer

Metryka praktyki

Firma: Bayer,
Branża: Farmaceutyka, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2010

„Making Science Make Sense” to globalny wielopoziomowy projekt mający na celu promocję nauk ścisłych. W Polsce realizowany jest od 2010 roku w ramach programu CSR firmy Bayer – „Program Ochrony Klimatu”. Projekt MSMS realizowany jest w formule światowego konkursu Bayer Early Excellence in Science Awards wspierającego utalentowanych młodych naukowców z 3 dziedzin: biologii, chemii i inżynierii materiałowej. Celem konkursu jest nagradzanie przełomowych odkryć naukowych, promowanie uzdolnionych naukowców, wspieranie ważnych projektów badawczych oraz tworzenie platformy wymiany naukowej.

Komisja Nominująca, złożona z blisko 200 uczonych z całego świata, wyznacza kandydatów do nagrody z ośrodków naukowo-badawczych. Na podstawie tych rekomendacji wyboru 3 zwycięzców dokonują naukowcy tworzący Zarząd Bayer Science & Educational Foundation. Każdy laureat otrzymuje stypendium w wysokości 10 tysięcy euro. Program adresowany jest do młodych badaczy, dlatego idealny kandydat to osoba, która uzyskała tytuł doktora maksymalnie 5 lat wcześniej.

Realizacja programu wzmacnia siłę marki oraz wpływa na pozytywne postrzeganie firmy jako zaangażowanej w zrównoważony rozwój i innowacyjne rozwiązania, wspierającej naukę i młodych naukowców. Natomiast adresaci programu mają okazję zostać dostrzeżonymi na międzynarodowym polu naukowym, a nominowane projekty mogą być wykorzystane w praktyce.

Kolejny element projektu „Making Science Make Sense” to show room w siedzibie firmy Bayer, którego otwarcie planowane jest na rok 2012. Będzie to multimedialne centrum dedykowane młodzieży, w którym odbywać się będą interaktywne zajęcia mające na celu promocję nauk ścisłych wśród młodych ludzi.