Making Science Make Sense – Bayer

Metryka praktyki

Firma: Bayer,
Branża: Farmaceutyka, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2011

Poprzez globalny program Making Science Make Sense firma Bayer promuje nauki ścisłe. W Polsce postanowiono zanalizować postawy młodych ludzi stojących u progu decyzji o swojej przyszłości. Przy wsparciu wyspecjalizowanej agencji badawczej przeprowadzono ogólnopolskie badanie postaw polskich licealistów w stosunku do przedmiotów ścisłych. Celem było określenie, czy młodzi ludzie lubią przedmioty ścisłe, które i dlaczego, oraz czy wiążą z nimi przyszłość. O skomentowanie wyników, a także sformułowanie porad dla rodziców i nauczycieli dotyczących rozbudzenia w młodzieży pasji do nauk ścisłych, poproszono autorytety ze świata nauki i biznesu. Projekt wsparli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektor Politechniki Warszawskiej. Badania wykazały, że młodzi ludzie wprawdzie uczą się przedmiotów ścisłych i widzą w tym sens, ale nie przepadają za nimi. Najbardziej lubianym przedmiotem ścisłym polskich licealistów jest matematyka (wskazało ją 31,5 procent respondentów), następnie biologia (29,5 procent), chemia (25 procent) i fizyka (17,9 procent). Ogłoszeniu wyników towarzyszyła debata ekspertów na Politechnice Warszawskiej – zaproszono na nią naukowców także z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Efektem było sformułowanie konkretnych wskazówek i porad dla świata nauki, ale również dla rodziców.