„Make a Connection – przyłącz się” – Nokia

Metryka praktyki

Firma: Nokia Solutions And Networks,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004
„Make a Connection” to globalna inicjatywa realizowana przez firmę Nokia i International Youth Foundation (IYF), mająca na celu promowanie pozytywnego rozwoju młodzieży poprzez oferowanie młodym ludziom szansy na nawiązanie kontaktu (Make a Connection) ze społecznościami lokalnymi, rodzinami, rówieśnikami i z samymi sobą. W Polsce inicjatywa ta skierowana jest do grup młodzieży w wieku od 16 do 22 lat, które otrzymują dotacje na realizację zaproponowanych przez siebie projektów w swoich społecznościach lokalnych. Program ten ma pobudzać w jego uczestnikach ducha przedsiębiorczości, a zarazem pomóc im uzyskać cenne doświadczenia i rozwinąć osobistą inicjatywę oraz umiejętności pracy zespołowej.Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz firma Nokia ogłosiły polską edycję programu „Make a Connection – przyłącz się” w lipcu 2001 roku. Przez pierwsze trzy lata (2001-2004) program był realizowany w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, śląskim i małopolskim. Od maja 2004 roku program realizowany jest już w całej Polsce. W tym okresie wybrano łącznie 68 grup młodzieżowych, z których każda otrzymała do 4 500 zł na realizację swoich inicjatyw społecznych. W ramach edycji 68 grup młodzieżowych zrealizowało własne projekty na rzecz środowiska lokalnego od sierpnia 2004 do lutego 2005 roku.

Projekty realizowane przez grupy młodzieży obejmują swym zakresem integrację mniejszości, sport oraz promowanie kultury i historii. Grupy młodych ludzi (np. młodzieżowe rady miast, parlamenty uczniowskie, lokalne stowarzyszenia młodzieżowe) zapraszane są do ubiegania się o dotacje, które następnie muszą być wykorzystane przy realizacji projektów w ich społecznościach lokalnych. Projekty takie młodzież musi samodzielnie przygotować i wprowadzić w życie. Dla liderów grup młodzieżowych organizowane są szkolenia w takich dziedzinach, jak: zarządzanie projektem, planowanie budżetu, rozliczenia finansowe, umiejętność pracy w grupie oraz public relations. Otrzymują oni także pomoc ze strony organizacji pozarządowych.

W lipcu 2004 roku (przed rozpoczęciem projektów) w Konstancinie-Jeziornie koło Warszawy zorganizowane zostały cztery szkolenia, w których wzięły udział 2-3 osoby z każdej grupy młodzieżowej (w sumie prawie 200 osób). W listopadzie i grudniu 2004 odbyły się kolejne szkolenia, tym razem dotyczące umiejętności pisania sprawozdań z przeprowadzonych działań, sporządzania raportów finansowych oraz planowania rozwoju i dalszej działalności grupy w środowisku lokalnym.