M jak matematyka

Metryka praktyki

Firma: mBank,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

mBank finansuje działania mFundacji . Od 2013 r. wszystkie środki przeznaczane są na realizację strategii m jak matematyka, której głównym celem jest wspieranie dzieci i młodzieży w nauce matematyki. Strategia ta realizowana jest przez: dofinansowanie projektów edukacji matematycznej, programy grantowe „mPotęga” i „Rosnę z matematyką”, konkurs „Krok w przyszłość” za najlepszą pracę dyplomową z matematyki, dystrybucję bezpłatnych publikacji („Matematyka jest wszędzie”, „Dziecinnie prosta matematyka”, „Wielcy polscy matematycy”), program stypendialny „Mistrzowie matematyki”, a także programy partnerskie, np. cykl edukacyjny przygotowany we współpracy z fundacją „Nauka. To Lubię”. mFundacja wspiera dzieci, młodzież oraz ich rodziców i nauczycieli, a także studentów i młodych naukowców. Większość funduszy trafia do odbiorców z małych miejscowości rozsianych po całym kraju. W ten sposób mFundacja przyczynia się do wyrównania szans edukacyjnych. Na realizację strategii m jak matematyka mFundacja przeznaczyła już ponad 16 mln złotych. Tylko w 2021 r. na wsparcie edukacji matematycznej w Polsce przekazała ponad 2,5 mln zł.

https://www.mFundacja.pl

https://www.mjakmatematyka.pl