LyrECO innowator – Lyreco Polska

Metryka praktyki

Firma: Lyreco Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2012

Idea LyrECO innowator zrodziła się pod koniec 2011 roku z dwóch powodów, które Zarząd chciał znacząco wzmacniać; to: rozwój i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, w szczególności aspektów środowiskowych oraz wzmocnienie zaangażowania pracowników w rozwój własny i organizacji. Uczestnikami programu mogą być wszyscy pracownicy Lyreco Polska z wyjątkiem Senior Management Team (kadra zarządzające Lyreco). Projekt daje możliwość wyróżniania każdego pracownika za dobry pomysł, który łączy EKOlogię i EKOnomię, czyli ochronę środowiska przynoszącą jednocześnie korzyści ekonomiczne. Uwzględniane są projekty EKOlogiczne mające wpływ na udoskonalenia w obszarze: wdrożenie nowych usług oczekiwanych przez klientów, wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych, zmniejszenie kosztów, zwiększenie obrotów/przychodów/zyskowności/marży i inne. Wnioski dotyczące oszczędności/zysków muszą zawierać ich oszacowanie dokonane przez pomysłodawcę. Wszystkie proponowane inicjatywy są weryfikowane przez zespół oceniający.