Lyreco for Education

Metryka praktyki

Firma: Lyreco Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Lyreco kilka lat temu utworzyło fundację „Lyreco for Education”. Środki na fundację zbierane są wśród klientów i dostawców Lyreco oraz od pracowników.

W celu zdobywania funduszy na rzecz Fundacji pracownicy organizują akcje charytatywne. W 2017 roku były to między innymi:

  • Giełda książek i płyt – pracownicy zostali zaproszeni do akcji wymiany książek i muzyki, opłata za bilet wstępu zasiliła fundusz LFE,
  • Grzybobranie – zamówione mazurskie grzyby zostały rozstawione wokół firmy aby wprowadzić dodatkową rozrywkę – opłata za bilet zasiliła fundusz LFE,
  • Ognisko – przygotowane jako alternatywa lunchu na świeżym powietrzu,
  • Rozliczenie PITów,
  • aukcje przekazanych przedmiotów,
  • Specjalnie przygotowane posiłki for fit – pieniądze ze sprzedaży zasiliły konto LFE.

Do roku 2018 roku projekt Lyreco for Education skierowany został do jednego z najbiedniejszych regionów Madagaskaru. Działania skupiają się na czterech założeniach:

  • Odbudowie i odnowie budynków szkolnych
  • Podniesieniu jakości nauczania poprzez szkolenia nauczycieli i wyposażenie szkół
  • Zwiększeniu świadomości i zaangażowania rodziców w sprawie znaczenia szkół
  • Skupieniu na zapobieganiu zniszczeniom powodowanym przez trąby powietrzne

Praktyka realizowana jest w partnerstwie z NGO Care.