Lyreco for Education – Lyreco Polska

Metryka praktyki

Firma: Lyreco Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2012

Lyreco kilka lat temu utworzyło fundację Lyreco for Education. Środki na fundację zbierane są wśród klientów i dostawców Lyreco oraz pracowników dzięki licznym akcjom charytatywnym. Lyreco w Polsce bardzo czynnie uczestniczy w projekcie LFE. W 2012 roku pracownicy przeprowadzili różne akcje charytatywne, które, oprócz zbierania funduszy, rozbudzały także atmosferę odpowiedzialności, wspólnego zaangażowania, pracy zespołowej. Departament Finansów, za wpłatę na rzecz fundacji, rozliczył chętnym PIT-y roczne, HR przeprowadził sprzątanie samochodów pracownikom, którzy zadeklarowali chęć udziału w akcji. Zarząd, Sprzedaż oraz Jakość zorganizowały kiermasz własnoręcznie przygotowanych przetworów. Departament Sprzedaży Terenowej zorganizował zbiórkę makulatury, Logistyka przygotowała dla pracowników grill w porze lunchu, Marketing zorganizował liczne loterie fantowe. Departament Obsługi Klienta przypominał zapominalskim o ważnych wydarzeniach, zaś IT zorganizowało pasjonujące wyścigi samochodowe na konsolach PlayStation. Udało się zaangażować pracowników różnych departamentów.

Wiecej informacji