Luxoft na Woodstock

Metryka praktyki

Firma: Luxoft,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2014

Rozwojowi kompetencji interpersonalnych, tzw. miękkich, poświęcone były wykłady i szkolenia prowadzone przez pracowników firmy z branży IT, jaką jest Luxoft Poland. Okazją do spotkania z szerokim gronem odbiorców pochodzących z różnych rejonów Polski był 20. Przystanek Woodstock. W ramach programu Luxoft na Woodstock odbyły się zajęcia dotyczące pracy w środowisku wielokulturowym, a także obowiązków wynikających z przyjęcia poszczególnych ról w zespole – takich jak rola menedżera czy team leadera. Uczestnicy mogli też poznać swoje predyspozycje charakterologiczne do pełnienia określonych funkcji w strukturze firmy.