Lupy powiększające dla osób starszych i niedowidzących w Biurach Obsługi Klienta PGE

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Dostępność produktów i usług
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

PGE Polska Grupa Energetyczna włącza się w kampanie podkreślające konieczność czytania podpisywanych dokumentów po to, aby nie dać się oszukać nieuczciwej konkurencji. W stacjonarnych placówkach obsługi PGE Obrót wprowadzono lupy powiększające dla osób starszych i niedowidzących. Poprzez dostępność tego typu narzędzi powiększających, spółka ułatwia swobodniejsze zapoznanie się z treścią ofert i prawami konsumenta.