Ludzie ludziom – UPS Polska

Metryka praktyki

Firma: UPS Polska,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Projekt „Ludzie ludziom”, realizowany od 2005 roku przez UPS Polska, miał na celu wsparcie wykluczonych podkarpackich miast Lipa i Sierakośce oraz połączonych z nimi historycznie i etnicznie ukraińskich miejscowości Niżankowice i Golovecko. Składało się na niego sfinansowanie i wybudowanie 4 nowoczesnych sal komputerowych w szkołach, modernizacja infrastruktury szkolnej, zakup pomocy naukowych, książek i słowników do bibliotek, budowa sal gimnastycznych, finansowanie internetu oraz programu edukacyjnego obejmującego lekcje informatyki, angielskiego, muzyki, tańca i plastyki. Ponadto dla 3-6 najzdolniejszych uczniów/uczennic finansowane są stypendia, a dla dzieci ze szkół polskich i ukraińskich organizowane wycieczki do metropolii polskich, ukraińskich i amerykańskich.Pracownicy UPS, zaangażowani w projekt jako wolontariusze, czynnie wspierali działania, na miejscu nawiązując relacje i aktywizując lokalne społeczności. W efekcie uczestnicy projektu zaczęli zabiegać o otwarcie istniejącego kiedyś lokalnego przejścia granicznego, zainicjowano również stworzenie mikroregionu Dolina Wiatru, który polepszyłby sytuację ekonomiczną regionu. Z bezpłatnego internetu korzystają obecnie nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także mieszkańcy, co daje im możliwość komunikowania się ze światem. Wiceprezes UPS, Arnie Wellman, na wniosek podkarpackich uczniów, został odznaczony Orderem Uśmiechu.