#LPPwspiera

Metryka praktyki

Firma: LPP,
Branża: Handel, Przemysł odzieżowy,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Od 21 lat LPP przekazuje darowizny rzeczowe i pieniężne najbardziej potrzebującym. W 2017 roku na cele charytatywne przekazano łącznie środki pieniężne i towary o wartości ok. 2 mln złotych.

LPP oferuje pomoc potrzebującym w swoim bezpośrednim otoczeniu. Współpracuje z Fundacją Hospicyjną (w ostatnim roku przekazała stypendia dla 42 podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych), Caritas Polska, Fundacją Rodzinny Gdańsk, Domem Samotnej Matki i Dziecka oraz innymi partnerami społecznymi, przekazując darowizny rzeczowe.

LPP nie pozostaje również obojętne w przypadku sytuacji losowych, takich jak np. sierpniowa nawałnica, która nawiedziła Kaszuby oraz Bory Tucholskie. Firma przekazało ubrania oraz karty podarunkowe dzieciom z terenów objętych kataklizmem.

Pracownicy LPP także chętnie inicjują oraz angażują się w pomoc – organizują oddolne zbiórki oraz uczestniczą w działaniach organizowanych przez firmę. Tradycją są coroczne przedświąteczne zbiórki na wcześniej wybrany cel.

W ostatnim roku pracownicy malowali tekturowe Mikołaje, które następnie LPP wykupywało i przekazywało jako dekoracje świąteczne do współpracujących z firmą organizacji. Poza tym pracownicy przygotowywali wyroby i ozdoby na jarmark świąteczny. Dzięki wszystkim tym akcjom udało się zebrać kwotę 117 000 zł, która została przekazana na wsparcie pracowników i ich bliskich zmagających się z ciężkimi chorobami.

W roku 2017 na darowizny rzeczowe i pieniężne LPP przekazało łącznie prawie 2 mln zł.

Więcej informacji: