Lokalny Punkt Konsultacyjny – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Metryka praktyki

Firma: British American Tobacco Polska Trading,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jako realizator autorskiego projektu fi rmy British-American Tobacco Polska S.A. pod koniec 2008 roku postanowiła wdrożyć projekt, który byłby odpowiedzią na problemy związane z kryzysem w gospodarce światowej. Celem projektu było wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w dobie spowolnienia gospodarczego. Podmioty gospodarcze z sektora MŚP są głównym motorem rozwoju gospodarczego i głównym partnerem społeczności lokalnej tworzącym miejsca pracy. British American Tobacco w ramach prowadzonego dialogu z partnerami lokalnymi podjął inicjatywę zmierzającą do wzmocnienia istniejących podmiotów oraz tych osób, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą na własny rozrachunek. Mimo  faktu, iż kryzys ten dotknął też głównego partnera biznesowego Fundacji, zapadła decyzja, iż działania realizowane w ramach Akademii Augustowskiej będą w 2009 roku dotyczyły głównie wsparcia merytorycznego podmiotów z terenu miasta i powiatu augustowskiego. Fundacja przygotowała projekt w ramach Akademii Pracy i Innowacji związany z bezpłatnym świadczeniem usług doradczych z zakresu tworzenia nowych podmiotów gospodarczych oraz wsparcia merytorycznego funkcjonujących już podmiotów gospodarczych z sektora MŚP. W oparciu o wiedzę kadry British American Tobacco został przygotowany wspólnie projekt pod nazwą Lokalny Punkt
Konsultacyjny w Augustowie.