Lokalność w działaniach społecznych Pekaes – PEKAES

Metryka praktyki

Firma: PEKAES,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2011

PEAKES jest jednym z wiodących operatorów logistycznych w Polsce. Ogólnopolski charakter firmy, wiąże się z tym, że posiada ona kilkanaście terminali na terenie całego kraju. Zlokalizowane są one w Błoniu, Czechowicach Dziedzicach, Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Kielcach, Białymstoku, Bydgoszczy, Koszalinie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie, Słubicach, Szczecinie, Śremie i Trzebnicy. Silna obecność w poszczególnych miastach tworzy drugi – lokalny wymiar działalności. Wymiar, bardzo podkreślany i ważny zarówno dla menedżerów, jak i pracowników, którzy z  tych lokalnych społeczności się wywodzą. PEKAES od lat jest obecny w życiu lokalnych społeczności. W połowie 2011 roku inicjatywę w tym zakresie postanowiono w znacznej części przekazać pracownikom. To oni wywodzą się z lokalnych społeczności i znają lokalne problemy. Wcześniej najlepsze projekty były inicjowane właśnie przez nich. Program nie miał jednak swoich ram formalnych. Dopiero w 2011 roku zainicjowano oficjalny program wolontariatu  pracowniczego. Dzięki programowi, udało się wesprzeć pracowników i ich inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Pracownicy, przy współpracy z OPS w Błoniu, który pomógł w wytypowaniu najbardziej potrzebujących rodzin oraz przy niewielkim wsparciu finansowym firmy, zorganizowali swój własny program, nawiązujący do idei „szlachetnej paczki”. Co więcej, swoim entuzjazmem zarazili nie tylko współpracowników, ale też i niektórych klientów. Dzięki czemu powstało 80 paczek, które przekazano najmniej zamożnym rodzinom w Błoniu.