Linia etyki i rzetelności – GlaxoSmithKline

Metryka praktyki

Firma: GlaxoSmithKline,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2013

Pracownicy GSK, dzięki opracowanej w firmie linii etyki i rzetelności, mają kilka możliwości poufnego zgłaszania zachowań niezgodnych z prawem, etyką czy zasadami firmy: w rozmowie z bezpośrednim przełożonym albo menedżerem wyższego szczebla; poprzez dedykowaną stronę internetową; pocztą, na adres bezpiecznej skrytki pocztowej ulokowanej poza siedzibą firmy; dzwoniąc na bezpłatny numer Linii Raportowania obsługiwanej w języku polskim; telefonicznie lub mailem bezpośrednio do odpowiedniego specjalisty lub specjalistki ds. zgodności. Jeśli bezpośredni przełożeni nie są właściwymi adresatami zgłoszenia lub jeśli podejrzenie pozostaje aktualne mimo zgłoszenia, należy zawiadomić odpowiednio wyznaczoną menedżerkę lub menedżera.