Liga Inicjatyw Powiatowych – Citibank Handlowy S.A.

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004
Liga Inicjatyw Powiatowych to konkurs organizowany przez Fundację Bankową im. L. Kronenberga oraz Związek Powiatów Polskich, a w 2004 roku miała miejsce V edycja konkursu. Jego celem jest zachęcanie działaczy samorządowych i społecznych do poszukiwania nowych sposobów rozwiązywania problemów społeczności lokalnych. W konkursie może wziąć udział każda organizacja lub instytucja (z wyłączeniem osób fizycznych i spółek prawa handlowego), która poprzez realizację swojego pomysłu czynnie włącza się w rozwiązywanie problemów mieszkańców powiatów. Kolejne edycje konkursu spotkały się z odzewem zarówno ze strony samorządów, jak i organizacji pozarządowych. Wśród zgłaszanych inicjatyw znajduje się wiele projektów ukazujących potencjał organizacyjny i twórczy akcentujący istotną rolę powiatów w kształtowaniu życia społecznego Polaków. Począwszy od pierwszej edycji na konkurs zgłoszono łącznie ponad 1200 projektów. 15 kwietnia 2004 r. zakończyła się IV edycja konkursu. Nagroda główna 10 000 euro została przyznana Koszalińskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu za inicjatywę Specjalizacja Szkół Wiejskich i Wsi. Celem projektu było zaangażowanie w społeczne działania mieszkańców terenów popegeerowskich. W ramach realizacji projektu we wsi Sierakowo założona została Wioska Hobbistów na wzór Shire z powieści J.R.R. Tolkiena. Mieszkańcy przebierają się za postacie z książki i czytają fragmenty powieści. Jest to także okazja do niewielkiego zarobku, ponieważ widzowie płaca za występ. Co roku odbywają się tam także Jarmarki Hobbitów, wytyczono trasy do gier terenowych. W ramach projektu odbyły się również prowadzone przez mieszkańców seminaria dla studentów zajmujących się kulturoznawstwem i topografią. Organizatorami i realizatorami przedsięwzięcia są mieszkańcy wsi Sierakowo oraz Związek Powiatów Polskich. Inne inicjatywy zakwalifikowane do finału czwartej edycji Ligi to m.in. euroregionalny inkubator przedsiębiorczości, projekt selektywnego gromadzenia odpadów, międzynarodowe targi chleba oraz poręczenia kredytowe.