Lider CSR – zarządzanie wiekiem

Metryka praktyki

Firma: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła w styczniu 2018 roku projekt Lider CSR – zarządzanie wiekiem. Polega on na wsparciu przedsiębiorców we wdrażaniu nowych strategii w postaci działań o charakterze doradczym z zakresu zarządzania wiekiem oraz bonów wdrożeniowych na doposażenia/wyposażenia stanowisk pracy.