Lider Animator – Coca-Cola Poland Services

Metryka praktyki

Firma: Coca-Cola Poland Services,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Aktywność fizyczna
Dokument źródłowy: Raport 2012

Coca-Cola Poland Services chce odgrywać aktywną rolę w walce z brakiem aktywności fizycznej, w poprawie samopoczucia i jakości życia ludzi w każdy wieku, przyczyniając się w ten sposób do poprawy ich zdrowia. Lider Animator to program społeczny uruchomiony z okazji UEFA EURO 2012TM; jego celem jest promowanie aktywnego stylu życia jako filozofii życiowej, w której chodzi nie tylko o uprawianie sportu, ale także o zachęcanie do bycia aktywnym na co dzień. Program skierowany jest do lokalnych animatorów organizujących różnego rodzaju zajęcia rekreacyjne, programy szkolne i imprezy oparte na aktywności fizycznej. Jego idea to nagradzanie najciekawszych projektów, które mają na celu zachęcać lokalne społeczności do aktywnego życia. Autorzy najlepszych projektów, wybranych przez jury programu, zapraszani są do Akademii Lidera – gdzie mogą wymieniać się doświadczeniami z innymi osobami realizującymi w swoich miejscowościach projekty związane ze sportem i aktywnością fizyczną oraz pogłębiać swoją wiedzę, uczestnicząc w specjalnie przygotowanych szkoleniach. Do pierwszej edycji programu, która miała miejsce w 2012 roku, zgłoszono 300 projektów sportowych z całej Polski. Wyróżnionych grantami finansowymi zostało 16 projektów (łącznie 211 tys. zł), które objęły swoim działaniem ponad 10 tys. osób.

Strona projektu