Lepszy Świat – Sustainability Micro Hub

Metryka praktyki

Firma: GoodBrand,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Innowacje społeczne
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Firma Goodbrand, obecna w Polsce od 2007 roku, od 2014 roku działa również pod marką Better Social Design Company.  Od początku swojej działalności propaguje integrację CSR oraz strategii biznesowej firm i marek. Oprócz tego, obserwując wzrost popularności przedsiębiorczości społecznej na świecie w odpowiedzi na globalne wyzwania związane z nierównościami społecznymi I środowiskiem, chcemy wspierać jej rozwój również w Polsce.

W 2017 roku otwarty został Lepszy Świat – nowe biuro firmy a zaraz sustainability micro hub stworzony z myślą o szerzeniu idei przedsiębiorczości społecznej. Nowa przestrzeń jest platformą do szerzenia wiedzy o biznesie bardziej odpowiedzialnym, zrównoważonym, budującym modele zmieniające reguły gry w gospodarce.

W Lepszym Świecie można kupić kawę pochodząca ze sprawiedliwego łańcucha wartości a także termo kubki z ekologicznych materiałów.