Lepszy start dla Twojego dziecka – Polski Przemysł Spirytusowy (PPS)

Metryka praktyki

Firma: Polski Przemysł Spirytusowy (PPS),
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Z uwagi na ryzyko negatywnych skutków osobistych, społecznych i zdrowotnych spowodowanych nieodpowiedzialną konsumpcją alkoholu, jego producenci szczególną wagę przykładają do propagowania odpowiedzialnego spożycia napojów alkoholowych. Zadaniem kampanii „Lepszy start dla Twojego dziecka” jest zbudowanie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych ze spożyciem alkoholu w czasie ciąży, zwłaszcza wśród kobiet i personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, położnych). Głównym partnerem kampanii zostało Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Wspierali ją również: Polskie Towarzystwo Położnych, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego.W ramach kampanii w 600 poradniach zdrowotnych i ginekologicznych w Polsce zostały umieszczone plakaty i ulotki. Materiały informacyjne można było znaleźć również w tysiącu aptek na terenie całego kraju, trafiły one także do szkół rodzenia, Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, Liderek Polskiego Położnictwa oraz „Magazynu Pielęgniarki i Położnej”. Kampania pojawiła się również w prasie („Metro”, „Wysokie Obcasy”, „Dziecko”, „Mam Dziecko”, „Przekrój”) oraz w mediach elektronicznych (Wirtualna Polska, Onet, Interia i Gazeta. pl). Została również stworzona specjalna strona internetowa www.lepszystart.com.pl, gdzie wszyscy zainteresowani mogą znaleźć potrzebne informacje. Pierwsza odsłona kampanii dotarła do 43% młodych kobiet w ciąży, jej głównych adresatek 11% badanych wskazało na zmianę swojego stosunku wobec tej kwestii w wyniku zetknięcia się z przekazem.