Lepiej świecić zamiast śmiecić – IKEA

Metryka praktyki

Firma: IKEA Retail,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2011

Lepiej świecić zamiast śmiecić – akcja prowadzona przez sklep IKEA Kraków, nagradza tych pracowników, którzy prywatnie są zaangażowani w odpowiednie gospodarowanie odpadami. Pracownicy sklepu oraz firm zewnętrznych pracujących w sklepie mogą przynosić do pracy 3 rodzaje odpadów: butelki PET, puszki i makulaturę. Oddane odpady przeliczane są na punkty i wpisywane na specjalnie zaprojektowane w tym celu bileciki. Gdy pracownik uzbiera satysfakcjonującą go liczbę punktów, przeliczaną na złotówki, za ich równowartość może wybrać nagrodę – dowolny artykuł z asortymentu IKEA. Zaangażowany w akcję pracownik dostaje nagrody rzeczowe. Ma też pewność, że przyniesione odpady trafiają do odbiorców zajmujących się recyklingiem.