Leki za tonery – Grupa Kapitałowa Pelion

Metryka praktyki

Firma: Grupa Pelion,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2011

Powołana przez Grupę Pelion Fundacja Dbam o Zdrowie od 2007 roku pomaga osobom, których nie stać na zakup lekarstw. W celu pozyskania dodatkowych środków na pomoc osobom chorym będącym w trudnej sytuacji materialnej, opracowano program Leki za tonery, który prowadzi założona przez firmę Fundacja. Podpisana została umowa z firmą zajmującą się utylizacją odpadów. Każda ze spółek Grupy Pelion zbiera zużyte tonery i przekazuje do utylizacji. Firma skupująca tonery odbiera je, a kwotę z ich sprzedaży przekazuje na rzecz Fundacji. Zebrane środki w całości zostają przekazane na zakup leków i materiałów medycznych dla wskazanej przez spółki konkretnej osoby, np. na zakup pompy insulinowej, lub konkretnej instytucji, np. dla hospicjum. W każdej spółce jest osoba odpowiedzialna za akcję, która ma kontakt zarówno z Fundacją, jak i firmą odbierającą tonery. Akcja ma na celu konsolidację środowiska lokalnego, partnerów handlowych, farmaceutów i pracowników chcących pomóc konkretnym osobom lub instytucjom. Po zaledwie kilku miesiącach akcji zebrano ok. 400 kg zużytych tonerów.