Lekcje języka polskiego dla pracowników i członków ich rodzin

Metryka praktyki

Firma: Grand Parade,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Integracja pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Pracownicy Grand Parade to bardzo różnorodna grupa. Pracownicy pochodzą z około 20 krajów. Niektórzy z nich przeprowadzili się do Polski dla nowej pracy. Dlatego od 2017 roku firma oferuje pracownikom darmowe kursy języka polskiego jako jeden z benefitów. Celem jest ułatwienie adaptacji w nowym kraju. Od 2020 lekcje odbywają się w trybie online. W 2022 w zajęciach wzięło udział 35 pracowników. Od czasu wybuchu wojny w Ukrainie, bezpłatne kursy polskiego zostały również zorganizowane dla 30 członków rodzin pracowników, którzy schronili się w Polsce.