Lekcja jednopunktowa

Metryka praktyki

Firma: SumiRiko Poland,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wewnętrzne audyty BHP oraz 5S wykazywały niezgodności, niejednokrotnie powtarzane przy kolejnych audytach. Aby je wyeliminować i działać prewencyjnie, firma SumiRiko Poland zorganizowała comiesięczne szkolenia dla pracowników, tzw. lekcję jednopunktową. Pogłębiała ona wiedzę w zakresie 5S oraz BHP. Temat „lekcji” wybierany jest na podstawie niezgodności z audytów lub sytuacji potencjalnie niebezpiecznych. Każda „lekcja” zwraca uwagę na niezgodności i ma w przyszłości umożliwić ich zapobieganie. Zagadnienia zrealizowanych szkoleń są umieszczane na tablicach informacyjnych i gazetce zakładowej. Po zapoznaniu pracowników z tematem poszczególnych lekcji jednopunktowych widoczna jest poprawa ich świadomości nt. bezpieczeństwa i higieny pracy.