Legendary People Leaders

Metryka praktyki

Firma: Hewlett Packard Enterprise Global Business Center,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2020

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Firma Hewlett Packard Enterprise Global Business Center wprowadziła program Legendary People Leaders w celu wzmocnienia umiejętności kadry kierowniczej. W ramach programu organizowane są warsztaty i dyskusje prowadzone przez menedżerów pracujących w firmie oraz szkolenia dostarczane zarówno przez zewnętrznych, jak i wewnętrznych trenerów. Dodatkowymi elementami programu są „Leaders’ talk”, czyli spotkania mentoringowe, oraz „LPL Coffee Time” – krótkie, nieformalne spotkania służące wymianie wiedzy i informacji. W 2020 r. ponad 70% lokalnych menedżerów uczestniczyło w zajęciach organizowanych w ramach „Legendary People Leaders”.