Learning@Europe – Accenture

Metryka praktyki

Firma: Accenture,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

To projekt zainicjowany przez Politechnikę Mediolańską, a jego sponsorem jest globalna fundacja Accenture. Temat przewodni przedsięwzięcia Identyfikacja narodowa w Europie obejmuje czynniki społeczne, polityczne, gospodarcze, religijne i kulturowe, które doprowadziły do ukształtowania się tożsamości narodowych państw europejskich.

Learning@Europe to projekt edukacyjny, który łączy rozwiązania technologiczne z tradycyjną metodologią nauczania, jednocześnie wspierając edukację i motywując młodzież do nauki. Program oparty jest na 6-7-tygodniowym doświadczeniu kulturowym przeprowadzanym w internetowym środowisku trójwymiarowym, w którym biorą udział cztery klasy z różnych regionów Europy.

Pierwsza faza projektu przeprowadzona została pomiędzy marcem a majem 2005 roku. W 12 doświadczeniach udział wzięło 48 klas z Belgii, Francji, Włoch, Norwegii, Polski i Hiszpanii. Podczas trwania projektu uczniowie studiowali dokumenty, których treść oparta była na wywiadach z ekspertami, wzięli udział w czterech sesjach on-line, wypowiadali się na łamach forów internetowych oraz wykonywali zadania domowe, takie jak interpretacja wydarzeń historycznych widzianych z różnych perspektyw.

W celu dokonania oceny projektu przeprowadzane były ankiety, zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Zewnętrzny przegląd metod oceny, analizy i rezultatów dokonany został przez Toma Reevesa (University of Georgia) oraz Jenny Preece (University of Maryland). Końcowe wyniki analizy wykazały, że dzięki L@E znacząco wzrósł poziom i zakres wiedzy oraz umiejętności uczniów.