Learning@Europe – Accenture

Metryka praktyki

Firma: Accenture,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Od roku 2005 Accenture w Polsce koordynuje europejski projekt edukacyjny – Learning@Europe. Projekt zainicjowany został przez Politechnikę Mediolańską, a jego głównym sponsorem jest globalna fundacja Accenture.

Learning@Europe łączy najnowsze rozwiązania technologiczne z tradycyjnymi metodami nauczania tak, aby wspierać edukację i motywować młodzież do nauki. Innowacyjne pedagogiczne podejście wykorzystywane w L@E to m.in.: wywiady z ekspertami (dotyczące procesu historycznego, który doprowadził do ukształtowania się tożsamości narodowych); sesje on-line, podczas których 4 klasy spotykają się w trójwymiarowym świecie, w tym samym czasie; fora internetowe umożliwiające interakcję; quizy i pytania oraz prace domowe, wykonywane w grupie.

Łącznie, w roku szkolnym 2005–06 w projekcie L@E uczestniczyły 94 szkoły z 16 państw. W 2006 roku do projektu dołączyło 75 nowych szkół z 10 nowych państw. Polskę reprezentowało 17 szkół ponadpodstawowych – łącznie 34 klasy. W czasie i po zakończeniu projektu L@E, opublikowano wiele dokumentów naukowych, które prezentowane były podczas imprez międzynarodowych w Europie i Ameryce Północnej, a także w Parlamencie Europejskim w Brukseli w maju 2006. Projekt zdobył ponadto akredytację kilku instytucji oświatowych (narodowych i regionalnych) w Europie.

W roku 2006 częścią programu była kampania Digital Culture, która obejmowała trzy obszary: edukację, rozrywkę i miasto. Celem kampanii było uświadomienie młodym ludziom znaczenia, jakie nowe technologie odgrywają w procesie rozwoju kulturowego i technologicznego społeczeństw. Projekt miał także pokazywać zaawansowane technologie jako ogólnodostępne i przyjazne metody rozwoju i samokształcenia oraz promować usługi technologiczne jako narzędzia sprzyjające rozwojowi społeczeństwa. W wykładach w ciągu dwóch dni kampanii wzięły udział 22 szkoły z całej Polski. W całym projekcie wzięło udział blisko 2 tysiące osób, z czego w części wykładowej uczestniczyło 800 osób.