Learning HUB

Metryka praktyki

Firma: ING Hubs Poland,
Branża:
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

ING Hubs Poland wspiera w ramach Learning HUB rozwój, edukację i doskonalenie pracowników. Jest to cykl wewnętrznych szkoleń prowadzonych przez pracowników i ekspertów w danej dziedzinie, którzy chcą przekazywać wiedzę swoim kolegom z pracy. Pracownicy, po konsultacji z menadżerem, mogą uczestniczyć w dowolnej liczbie kursów. Uczestnicy mogą zdobywać wiedzę zarówno technologiczną (Java, Python), specjalistyczną (dotyczącą phishingu), jak i z kompetencji miękkich (zarządzanie stresem, świadome podejmowanie decyzji). W 2022 r. odbyło się 128 szkoleń prowadzonych przez 78 trenerów, a wzięło w nich udział 1108 osób.