Lean Green Belt, program rozwojowy dla pracowników

Metryka praktyki

Firma: GXO,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Firma GXO zorganizowała roczny program szkoleniowy Green Belt Certification dla kilkunastu dyrektorów centrów logistycznych. Jego celem jest rozwój umiejętności rozwiązywania problemów przez pracowników oraz generowanie oszczędności finansowych dla firmy. Uczestnicy szukają optymalizacji konkretnych procesów logistycznych, takich jak: przyjęcie towaru, pakowanie, zwroty, transport na przykładzie klientów, dla których świadczą usługi. Program służy przeprowadzeniu transformacji LEAN 3D: diagnoza, dopasowanie, doskonalenie, i ma na celu zwiększenie o 20–30% efektywność procesów oraz zaangażowanie pracowników. Partnerem projektu jest certyfikowana organizacja Leanpassion. Wszyscy uczestnicy programu przygotowali projekt, zdali egzamin i otrzymali certyfikat.