Leaders Academy

Metryka praktyki

Firma: Roche Polska,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Zainicjowana przez Roche Polska w 2017 roku Leaders Academy to projekt, w ramach którego pracownicy działu IT zdobywają nowe umiejętności i rozwijają takie kompetencje, jak: budowanie relacji, doradztwo, proaktywność, przedsiębiorczość; wywieranie wpływu, myślenie strategiczne, inspirowanie i motywowanie innych, śmiałość w wyrażaniu swoich myśli oraz prezentowaniu własnych dokonań, badanie i dobre rozumienie potrzeb biznesowych.