Łatwy dostęp do kultury i aktywnej nauki wśród dzieci z różnych środowisk

Metryka praktyki

Firma: Nowa Szkoła,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2015

Nowa Szkoła chce zaś wspierać łatwy dostęp do kultury i aktywnej nauki wśród dzieci z różnych środowisk, dzieci z niepełnosprawnościami oraz promować twórczych nauczycieli. W ramach działań na rzecz środowiska lokalnego firma współpracuje z Muzeum Miasta Łodzi jako mecenas edukacji, a w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wyposażyła w pełni salę zajęć dla dzieci i salę dla nauczycieli.