Lato z Teatrem – Fortum Power and Heat Polska

Metryka praktyki

Firma: Fortum Power and Heat Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2012

Fortum Power and Heat Polska przeprowadza restrukturyzację na rynku w celu zwiększenia efektywności, co wiąże się również z redukcją zatrudnienia w zakładach. Dlatego firma stara się wspierać lokalną społeczność, zwłaszcza dzieci, które wychowują się w trudnej sytuacji rodzinnej, poprzez różnorodne inicjatywy. W 2012 roku wsparła inicjatywę Lato z Teatrem, prowadzoną przez Teatr Nowy w Zabrzu. Przez dwa pierwsze tygodnie wakacji 56 osób w wieku od 9 do 18 lat uczestniczyło w codziennych, sześciogodzinnych zajęciach, łączących elementy zabawy i wypoczynku z intensywną edukacją teatralną oraz pracą twórczą nad spektaklem, który zaprezentowany został na zakończenie  warsztatów. Zajęcia były okazją do wypoczynku dla tych dzieci, które nie miały szansy wyjechać, dawały też możliwość poznania teatru od zaplecza, spotkania z aktorami, nauki gry na scenie, ekspresji, kreatywnej zabawy rozwijającej zdolności dzieci.