Las dla Nas – Veolia Usługi dla Środowiska

Metryka praktyki

Firma: Veolia Usługi dla Środowiska,
Branża: Recykling,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2010

Firma Veolia Usługi dla Środowiska skorzystała ze swojego doświadczenia w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami i innych usług środowiskowych, by w 2009 roku uruchomić projekt edukacyjno-społeczny. Zakłada on ochronę lasów, ich tworzenie i pielęgnację poprzez zbiórkę makulatury, nasadzanie drzew i pielęgnację drzewostanów na terenie całego kraju – w miejscach, gdzie zlokalizowane są spółki grupy VUdŚ, m.in. w Gliwicach, Siemianowicach Śląskich, Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim, Pile, Ostrołęce, Jaworznie, Chrzanowie, Jaroszowie, Krapkowicach.

Projekt „Las dla Nas” realizowany jest w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach przy współudziale samorządów, które obejmują patronaty nad akcją, lokalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz innych lokalnych instytucji zainteresowanych stanem środowiska naturalnego. Udział dzieci i młodzieży w akcjach zbiórki makulatury ma walor edukacyjny. Najmłodsi poznają zależność między recyklingiem surowców wtórnych a stanem środowiska naturalnego i uczą się poprzez działania proekologiczne pozytywnie kształtować środowisko. Projekt nie tylko promuje ekologiczny styl życia. Uświadamia również istnienie zagrożeń ekologicznych. Dzieci odrywają w projekcie podwójną rolę. Same uczą się zasad ekologii i przekazują wiedzę na ten temat swoim rówieśnikom i rodzicom.

Akcjom zbiórek makulatury towarzyszyły akcje nasadzania drzew, pikniki ekologiczne, happeningi, lekcje ekologiczne. Placówki najbardziej angażujące się w akcję „Las dla Nas” były nagradzane m.in. możliwością wzięcia udziału w wycieczkach autokarowych do nadleśnictw. W 2010 roku w akcji wzięły udział 102 placówki. Zebrano ponad 290 ton makulatury.