Łąki kwietne przy sklepach Leroy Merlin

Metryka praktyki

Firma: Leroy Merlin,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 15 - Życie na lądzie

Firma Leroy Merlin rozpoczęła zakładanie łąk kwietnych na powierzchniach zielonych przy swoich sklepach. W celu poprawy stanu środowiska, wsparcia dzikich zapylaczy i różnorodności biologicznej, pierwsze łąki kwietne założono w sklepach w Kołbaskowie oraz w Krasnem. Zrealizowane łąki są oznaczone tabliczkami, informującymi klientów, że mogą sami założyć podobne łąki kwietne wykorzystując nasiona dostępne w sklepach.

W 2021 powstały dwie łąki w dwóch pierwszych testowanych lokalizacjach. Firma przyczyniła się do wsparcia ochrony bioróżnorodności, w tym szczególnie dzikich zapylaczy. Firma wzmocniła swój proekologiczny wizerunek, zachęcając jednocześnie swoich klientów do włączenia się w odtwarzanie łąk w naszych miastach.