Łąka     

Metryka praktyki

Firma: Asseco Poland,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 15 - Życie na lądzie

Asseco obok siedziby swojej firmy w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14 utworzyło łąkę kwietną na powierzchni  3 tys. m2. Inicjatywa ma na celu minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez zwiększenie bioróżnorodności i stworzenie naturalnego siedliska dla owadów, płazów i ptaków. Łąka kwietna została utworzona na terenie jednej z działek należącej do Asseco Poland S.A. Firma będzie również dbała o utrzymanie łąki poprzez m.in. coroczne jej koszenie.

Utworzenie łąki kwietnej było jednym z celów środowiskowych za rok 2021 realizowanych w związku z wdrożoną normą ISO 14 001:2015 w firmie. Planowany cel środowiskowy zakładał utworzenie łąki kwietnej na powierzchni 3 tys. m2, co skutecznie udało się zrealizować.

Zasiana przez Asseco kwietna łąka w obliczu zmian klimatu, zwłaszcza susz i utraty bioróżnorodności przyczyni się do pomocy w ochronie owadów i zwiększenia bioróżnorodność na tym terenie. Zasiana w Rzeszowie łąka będzie naturalnym schronieniem dla owadów, płazów i ptaków. Tego typu rozwiązania są szczególnie istotne w utrzymaniu bioróżnorodności oraz stanowią cenną pomoc w retencjonowaniu wody. Łąka kwietna zatrzymuje wodę lepiej niż trawnik, jest odporna na suszę i można ją skosić tylko raz w roku. Kwietna łąka jest również bardzo ważna dla owadów zapylających. Rośliny tam zasiane stanowią naturalne źródło pokarmu dla pszczół, trzmieli, a także motyli.

https://www.facebook.com/AssecoPolandKariera/posts/1321352801640595