Ład Spółdzielniany

Metryka praktyki

Firma: Grupa ANG,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2015

Ład Spółdzielniany to zbiór zasad i regulacji, których celem jest zapewnienie równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych. Pomaga on działać w sposób etyczny, z zachowaniem wysokich standardów obsługi klientów. Przejrzyste zapisy są wsparciem dla pracowników w ich codziennej pracy i pozwalają na jednolitą interpretację kwestii, które są ważne w organizacji. Ład Spółdzielniany obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: standardy pracy doradców, rekrutacja i wynagrodzenia, różnorodność w miejscu pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, compliance, wykorzystywanie informacji poufnych, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, uczciwa reklama i komunikacja marketingowa, przyjmowanie i oferowanie prezentów, odpowiedzialne zakupy i zarządzanie łańcuchem dostaw, zrównoważony rozwój, relacje z konkurencją. Znajomość i przestrzeganie zapisów Ładu jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników.