Łączą nas innowacje – 3M Poland

Metryka praktyki

Firma: 3M w Polsce,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kampania społeczna
Dokument źródłowy: Raport 2014

Celem kampanii Łączą nas innowacje przeprowadzonej przez firmę 3M Poland było zbadanie poziomu innowacyjności Polaków oraz pokazanie, w jaki sposób wprowadzanie nowości może poprawiać jakość codziennego życia. W ramach kampanii, wspólnie z instytutem badawczym TNS Polska, zrealizowane zostało badanie opinii Innowacyjny Polak 2014. Jego wyniki wraz z ciekawostkami dotyczącymi innowacji zostały zaprezentowane poprzez internetową platformę komunikacyjną.