Kwietna łąka

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2019

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 15 - Życie na lądzie

W 2019 roku w Enei Wytwarzanie, należącej do Grupy Enea została zainicjowana akcja proekologiczna mająca na celu szeroko rozumianą ochronę środowiska. W bliskim sąsiedztwie bloku energetycznego B11 i chłodni kominowej pojawiła się kwietna łąka – stołówka dla pszczół i owadów oraz został tam umieszczony „hotel” dla nich. Posiano również różnorodne gatunki roślin miododajnych zapewniających pożywienie dla pszczół. Ideą akcji, oprócz dbania o środowisko, jest edukacja dzieci i młodzieży oraz szerzenie świadomości proekologicznej. W celu zmierzenia efektywności działań zostały przeprowadzone obserwacje przyrodnicze, które wykazały wzmożoną obecność pszczół i owadów w okolicach łąki, co świadczy o tym, że łąka i hotel spełniają swoje zadanie.