Kwartalnik „Nasza Firma”

Metryka praktyki

Firma: Grupa Pelion,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Pelion to dziś rodzina ponad 200 spółek. Wyzwaniem dla tak dużej organizacji było stworzenie wydawnictwa, które będzie zawierało treści w równym stopniu ważne dla firmy, jak i ciekawe z punktu widzenia pracowników. Dzięki ich zaangażowaniu udało się stworzyć kwartalnik „Nasza Firma”, który ukazuje się nieprzerwanie od lipca 2000 r. Latem 2021 r. ukazało się setne wydanie magazynu. Na jego łamach firma relacjonuje kluczowe wydarzenia, dzieli się sukcesami spółek, przedstawia pracowników i ich pasje. Kwartalnik „Nasza Firma” to jeden z kluczowych kanałów komunikacji wewnętrznej w spółkach Pelion, tworzony przez pracowników dla pracowników. Od ponad 20 lat magazyn jest cennym źródłem informacji, a także platformą wymiany poglądów. Sięgają po niego zarówno pracownicy, jak i członkowie ich rodzin.