Kumulacja Dobrej Woli „Teraz Ukraina!”

Metryka praktyki

Firma: Totalizator Sportowy,
Branża: Rozrywka,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, której fundatorem jest Totalizator Sportowy, podjęła decyzję o zorganizowaniu specjalnej edycji projektów wolontariatu pracowniczego Kumulacja Dobrej Woli Teraz Ukraina!. Każdy pracownik mógł zgłosić swój projekt mający na celu niesienie ratunku ukraińskim uchodźcom oraz zbieranie środków na odbudowę Ukrainy. Przeprowadzone zostały takie akcje, jak zbiórki żywności i pieniędzy we wszystkich oddziałach na terenie Polski, pomoc ciężarnym kobietom, ewakuacja i organizacja domów tymczasowych dla porzuconych zwierząt. Zorganizowano w sumie 43 projekty, na które przyznano dofinansowanie wysokości 185 139 zł. W działania w ramach wolontariatu pracowniczego włączyło się 168 pracowników Totalizatora Sportowego.