Kumulacja Aktywności – 9. edycja programu Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej      

Metryka praktyki

Firma: Totalizator Sportowy,
Branża: Rozrywka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Aktywność fizyczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Program Kumulacja Aktywności to autorski program Fundacji promujący aktywność fizyczną, polegający na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych, w ramach których młodzież w wieku 11-15 lat może trenować pod okiem wybitnych i utytułowanych sportowców – olimpijczyków, mistrzów świata, Europy, Polski, trenerów. W ramach programu organizowane są na terenie całego kraju bezpłatne zajęcia sportowe. Zajęcia realizowane są w trakcie roku szkolnego (dwa semestry) – średnio 2 razy w tygodniu po 90 min. Warto zaznaczyć, że zajęcia skierowane są do wszystkich grup społecznych, w tym osób zamieszkałych w małych miastach i na obszarach wiejskich.