Kultywowanie tradycji polskiego aptekarstwa – Polska Grupa Farmaceutyczna

Metryka praktyki

Firma: Polska Grupa Farmaceutyczna,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2010

Tradycja aptekarstwa w Polsce kultywowana jest dzięki staraniom PGF, które wspiera rozwój muzeów farmacji w Lublinie i Łodzi. Obie placówki znajdują się w zabytkowych kamienicach, w których dawniej mieściły się apteki. Zgromadzono w nich unikatowe meble, naczynia i księgozbiory. Muzea pełnią funkcje edukacyjno-oświatową oraz naukowo-badawczą. Są miejscem wystaw dotyczących farmacji i historii. Zgromadzone w nich eksponaty to m.in. dary innych muzeów i prywatnych kolekcjonerów. Muzea współtworzyli potomkowie rodzin aptekarskich, farmaceuci i pracownicy firmy. Łódzkie muzeum organizuje spotkania i zajęcia dla dzieci oraz studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku, współpracuje z innymi placówkami, przygotowuje sesje naukowe i prelekcje dotyczące historii aptekarstwa. Uczestniczy również w Nocy Muzeów. Studenci i pracownicy naukowi mogą korzystać z biblioteki i odbywać w muzeum praktyki.

PGF objęło mecenat nad najstarszą polską apteką w Zamościu i wydaje monografie poświęcone dziejom polskich aptek. Każdy album to źródło wiedzy na temat historii apteki i rzeczowe opracowanie dziejów miasta, losów właścicieli i tradycji aptekarstwa regionu, wzbogacone archiwalnymi ilustracjami i fotografiami. W serii „Najsłynniejsze polskie apteki” ukazało się dotąd 8 albumów. Ponad 6 tysięcy osób odwiedziło łódzkie muzeum w 2010 roku, o 2 tysiące więcej niż rok wcześniej. W sumie od początku działalności muzeum zwiedziło ponad 15 tysięcy osób.

Działania firmy dają jej pracownikom okazję do bliższego poznania historii branży, w której pracują. Muzea są częstym miejscem spotkań pracowników firmy i imprez integracyjnych. W PGF zawiązało się swoiste „koło przyjaciół muzeum”, którzy nieodpłatnie pomagają tej instytucji w promocji i organizacji różnych imprez. Muzea farmacji integrują branżę, są miejscem spotkań aptekarzy, naukowców i firm farmaceutycznych. Wzbogacają też kulturalną mapę miast.