Kultura różnorodności i inkluzywności w mBanku

Metryka praktyki

Firma: mBank,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W ramach realizacji swojej strategii mBank przyjął w 2022 r. Politykę różnorodności i inkluzywności. Koncentruje się ona na 4 obszarach: świadomość pracowników, przeciwdziałanie dyskryminacji, neutralność płciowa w procesach i zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Bank regularnie prowadzi liczne działania wzmacniające świadomość różnorodności i inkluzywne praktyki w organizacji. Adresatami tych działań są wszyscy pracownicy Grupy mBanku, a także ich bliscy. Dużym sukcesem w 2022 r. był wzrost zaangażowania pracowników i wzmocnienie ich świadomości o znaczeniu tej tematyki w pracy i życiu codziennym. W 2022 r. mBank osiągnął postęp w wyrównywaniu szans pracowników i budowaniu w organizacji kultury różnorodności i inkluzywności.