Kultura dzielenia się wiedzą – Provident Polska

Metryka praktyki

Firma: Provident Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Dokument źródłowy: Raport 2011

Kultura dzielenia się wiedzą jest autorskim projektem firmy Provident, którego celem jest przybliżenie studentom ogólnej wiedzy biznesowej. Pracownicy firmy – eksperci w danej dziedzinie, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dla studentów udział w warsztatach to możliwość poznania różnych biznesowych zagadnień, m.in. z: marketingu, komunikacji wewnętrznej, public relations, budowania strategii organizacji, zarządzania ludźmi i CSR. W sumie od 2007 roku odbyły się 63 spotkania, w których uczestniczyło blisko 1300 studentów, w tym 368 w 2011 roku. Eksperci Providenta byli gośćmi Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego, Uczelni Łazarskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, SGH w Warszawie, UMCS w Lublinie, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Gdańskiej, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Politechniki Białostockiej.