Kultura dla Różnorodności

Metryka praktyki

Firma: Capgemini Polska,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Program Kultura dla Różnorodności skierowany był do Team Leaderów, którzy na co dzień podejmują wyzwanie zarządzania różnorodnymi zespołami i wyznaczają standardy pracy w swoich zespołach.

Jego celem było wsparcie przełożonych, aby mogli lepiej zarządzać zróżnicowaną grupą i efektywnie współpracować w szacunku dla wartości i przestrzeni drugiego człowieka. Na program składało się 6 spotkań – modułów poświęconych poszczególnym aspektom różnorodności:

  1. Od pustki w głowie po nadmiar zmartwień. Jak zauważyć osobę w kryzysie? Jak jej pomóc?;
  2. Kompetencja międzykulturowa;
  3. Równość szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy – fakty i mity, praktyczne rozwiązania;
  4. Modele mentalne czyli style myślenia i postrzegania rzeczywistości;
  5. Pracownik z niepełnosprawnością w nowoczesnej firmie – przestrzeń, procedury, przekonania;
  6. Zarządzanie wiekiem i różnorodnością – wykorzystanie potencjału pokoleń X, Y, Z w organizacji.

Można było wziąć udział we wszystkich lub wybranych modułach.

W 2017 roku odbyły się dwie edycje programu, w których udział wzięło ponad 50 pracowników. Ankiety oceniające przydatność warsztatów w pracy ocenione były w zdecydowanej większości pozytywnie.

Wzrost świadomości pracowników we wskazanych tematach, wzbudzenie czujności/ uwagi na rolę mikro zachowań w tworzeniu kultury różnorodności w firmie. Pozyskanie feedbacku na temat wyzwań zespołów różnorodnych.