Kultura bezpiecznej pracy – GlaxoSmithKline

Metryka praktyki

Firma: GlaxoSmithKline,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2011

Kultura bezpiecznej pracy to cel programu „Żyj bezpiecznie” firmy GlaxoSmithKline, który zakłada budowanie kultury bezpieczeństwa pracy poprzez wdrażanie i nagradzanie bezpiecznych zachowań wśród pracowników. W ramach programu wdrażane są wysokie standardy bezpieczeństwa przez kierowników i dyrektorów firmy. Ważne w firmie jest również zachowanie czujności, rozwijane dzięki promowaniu programu zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych i oceny ryzyka. W ramach programu realizowany jest projekt „Zero Dostępu”. Zakłada on, że wszystkie urządzenia pracujące w zakładzie produkcyjnym powinny być tak zaprojektowane, zamontowane, obsługiwane i konserwowane, aby uniemożliwić pracownikom kontakt z niebezpiecznymi częściami maszyn, również w trakcie interwencji – poprzez specjalny system wyłączania i oznakowania „LOTO”. Dzięki programowi z każdym rokiem maleje w firmie liczba wypadków przy pracy. Również stopień wypadków liczony długością zwolnienia lekarskiego jest coraz niższy. Za programy „Żyj bezpiecznie” i „Zero dostępu” fabryka GlaxoSmithKline w Poznaniu otrzymała nagrodę Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.