Kuehne+Nagel wspiera Szlachetną Paczkę

Metryka praktyki

Firma: Kuehne+Nagel,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Pracownicy Kuehne + Nagel co roku angażują się w zbiórkę produktów przeznaczanych na rzecz potrzebujących rodzin w ramach akcji Szlachetna Paczka.

Dzielą się produktami z listy potrzebnych artykułów, oraz wspólnie udają się na szlachetne zakupy.