KUDOS – ING Bank Śląski

Metryka praktyki

Firma: ING Bank Śląski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

ING Bank Śląski na poziomie globalnym zdecydował się ujednolicić kryteria oceny pracowników. Wprowadził tzw. „Pomarańczowy Kod”, który determinuje sposób, w jaki realizowane są cele, określa tożsamość i definiuje, czego w codziennej pracy pracownicy mogą oczekiwać od siebie nawzajem. KUDOS to globalna platforma online, na której pracownicy ING mogą wyrażać uznanie dla swoich kolegów i koleżanek za działania zgodne z Pomarańczowym Kodem.

Wszyscy pracownicy mogą wzajemnie się nagradzać, wysyłając KUDOS – elektroniczne uznanie. Każdy pracownik może wysłać maksymalnie 5 KUDOSów tygodniowo. W Polsce 72% uprawnianych pracowników wysyła KUDOSy.