Kto na ochotnika? – Wolontariat w CU – Grupa Commercial Union Polska

Metryka praktyki

Firma: Aviva, Commercial Union,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

Od 2001 roku Commercial Union, objął mecenatem sieć Centrów Wolontariatu w Polsce i otrzymał tytuł Opiekuna Wolontariatu. W ramach współpracy z Centrum Wolontariatu, Dział Komunikacji Korporacyjnej opracował program Kto na ochotnika? Wolontariat w CU.

Działania w ramach projektu prowadzone są dwutorowo. Z jednej strony kilka razy w roku firma przeprowadza zbiórki charytatywne na terenie Biura Głównego, z drugiej – pomaga pracownikom zaangażować się w indywidualną działalność woluntarystyczną.

Prowadzi również działalność edukacyjną na łamach biuletynów wewnętrznych przybliżając ideę wolontariatu. W ramach programu w 2004 roku w Biurze Głównym Commercial Union Polska przeprowadzono dwie zbiórki.

We wrześniu miała miejsce zbiórka dla Ośrodka Pomocy Społecznej Śródmieście, dla którego zbierano artykuły papiernicze, podręczniki, lektury szkolne, tornistry, plecaki, odzież, sprzęt AGD. W grudniu 2004 miała miejsce zbiórka mikołajkowa dla dzieci niepełnosprawnych, podopiecznych wolskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pracownicy zbierali odzież, plecaczki, zabawki edukacyjne, piłki, gry, maskotki, materiały piśmiennicze i plastyczne. Z podarunków przygotowano paczki dla 57 dzieci w wieku od 5 do 10 i przekazano anonimowo Ośrodkowi. Program wolontariatu powstał przy współpracy z centrum Wolontariatu.

Na podstawie przeprowadzonej ankiety zbadano oczekiwania pracowników i dopasowano do nich propozycje zaanagażowania dla wolontariuszy. Efekty programu to m.in. zmiana świadomości i postaw pracowników, budowanie trwałego zaangażowania w działalność prospołeczną, budowanie wizerunku firmy jako pracodawcy zaangażowanego społecznie, komplementarność działań – wsparcie finansowe dla Centrum połączone z całościowym pomysłem na rozprzestrzenienie idei wolontariatu w CU.